Драг

Писта „Дракон” предоставя условия за провеждане драг надпревара

Най-голямата права на писта „Дракон” е с дължина 580 метра. Същата позволява използването й за непрофесионален Драг ¼ миля , за да проверите динамичните качества на вашия автомобил.

Следете календара на писта “Дракон” за предстоящите Драг дни.

За повече информация

Моля, позвънете или изпратете запитване
тел. +359 878 349 017
тел: +359 888 312 508
email: manager@drakon-racetrack.com