Ценоразпис на писта “Дракон”


Цените са с включен ДДС

 1. Дата в календара се запазва и обявява след предлащане на 20% от таксата. Останалите 80% са дължими преди датата на събитието.
 2. Датата се запазва минимум една седмица предварително.
 3. Преди подписване на договора за наем, организаторът на съответното събитие е длъжен да предостави програма за съгласуване от страна на ръководството на пистата, но не по късно от една седмица преди датата на мероприятието. Програмата се одобрява с взаимното съгласие на двете страни (наемодателя и наемателя).
 4. Използването на времеизмерване, озвучителна апаратура, екип стюарди, противопожарен автомобил и линейка се заплащат допълнително.
 5. Наемът за уикенд включва ползване на трасето, паркинг и помещение за офис на организаторите, като цената е за 8 часа ползване на пистата и 10 часа за цялото съоръжение.
 6. Къмпингирането се договаря и заплаща отделно.
 7. Преди всяко мероприятие се подписва договор за ползване и приемо предавателен протокол.
 8. За непублични мероприятия организаторът изготвя пропуски на посетителите или предоставя списък.
 9. Билети за посетители на публични мероприятия има право да издава само „Дракон ООД”.
 10. Наемателят на пистата е отговорен за съблюдаване спазването на правилата за безопасност на пистата и опазването на съоръжението, както и за подсигуряването на необходимия персонал и оборудване за провеждане на мероприятието.
 11. Писта Дракон си запазва правото да договаря по-високи цени от посочените в ценоразписа, взависимост от мащаба на събитието и излизане от стандартното използване на съоръжението от страна на наемателя.