Ценоразпис на писта “Дракон”Ценоразпис Писта "Дракон" 2021
 
Делничен ден Събота  Неделя  Уикенд 
Януари  600 лв  800 лв  900 лв  1 300 лв 
Февруари  600 лв  800 лв  900 лв  1 300 лв 
Март  600 лв  1 100 лв  1 100 лв  1 800 лв 
Април  600 лв  1 800 лв  2 100 лв  3 300 лв 
Май  600 лв  1 800 лв  2 100 лв  3 300 лв 
Юни  600 лв  1 800 лв  2 100 лв  3 300 лв 
Юли  600 лв  1 500 лв  1 500 лв  2 300 лв 
Август  600 лв  1 500 лв  1 500 лв  2 300 лв 
Септември  600 лв  1 800 лв  2 100 лв  3 300 лв 
Октомври  600 лв  1 800 лв  2 100 лв  3 300 лв 
Ноември  600 лв  1 500 лв  1 500 лв  2 300 лв 
Декември  600 лв  900 лв  900 лв  1 500 лв 
Цените са с включен ДДС
1. За всяка запазена събота или неделя, наемателя доплаща такса от 150 лв ( с включен ДДС ) за техническо обслужване.
2. Дата в календара се запазва и обявява след предлащане на 20% от таксата. Останалите 80% са дължими преди датата на събитието.
3. Датата се запазва минимум една седмица предварително.
4. Преди подписване на договора за наем, организаторът на съответното събитие е длъжен да предостави програма за съгласуване от страна на ръководството на пистата, но не по късно от една седмица преди датата на мероприятието. Програмата се одобрява с взаимното съгласие на двете страни (наемодателя и наемателя).
5. Използването на времеизмерване, озвучителна апаратура, екип стюарди, противопожарен автомобил и линейка се заплащат допълнително.
6. Наемът за уикенд включва ползване на трасето, паркинг и помещение за офис на организаторите, като цената е за 8 часа ползване на пистата и 10 часа за цялото съоръжение.
7. Преди всяко мероприятие се подписва договор за ползване и приемо предавателен протокол.
8. За непублични мероприятия организаторът изготвя пропуски на посетителите или предоставя списък.
9. Наемателят на пистата е отговорен за съблюдаване спазването на правилата за безопасност на пистата и опазването на съоръжението, както и за подсигуряването на необходимия персонал и оборудване за провеждане на мероприятието.
10. Писта Дракон си запазва правото да договаря по-високи цени от посочените в ценоразписа, в зависимост от мащаба и формата на събитието и излизане от стандартното използване на съоръжението от страна на наемателя.